برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
ترشاله. [ ت ُ/ ت ُ رُ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) زردآلویی که هسته ٔ آنرا بیرون آورده خشک کرده باشند. (فرهنگ نظام ). برگه ٔ زردآلو، از جنس بد و نامرغوب که کمی مزه ٔ ترش دارد. آلوانک. زردآلوی نارس. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترشاله
زرد آلوییکه هسته آنرا بیرون آورده خشک کرده باشند برگه زرد آلو از جنس بد و نامرغوب که کمی مزه ترش دارد .
ترشاله
ترشاله (برگه) اصطلاحیست برای برگ زرد آلو خشک شده البته می توان از برگ قیسی هم آنرا تهیه کرد روش کار بدین صورت است که زرد آلوهای سالم را نصف کرده و هستهٔ آنرا بیرون می کشند سپس درون سینی گذاشته و بر بالای بام خانه می گذارند تا خشک شود. در کاشان، شهرستان نطنز و... به وفور یافت میشود.
با این روش شما می توانید براحتی در فصل زرد آلو ترشاله درست کرده و در فصل پاییز و زمستان از خواص زرد آلو بهره مند شوید.
ترشاله یا زردآلوی خشک را می توان به شکل خشک شده و یا بعد از خیس کردن در آب گرم به مدت حداقل 2 ساعت استفاده کرد.

در صورت اشکال در معنی => [گزارش]
خواجه وند منجزی
نام گیاهی در زبان لری بختیاری
با مزه ی ترش


نام نویسی   |   ورود