انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی - آکسفورد

برای استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی آبادیس، واژه خود را در بخش بالا بنویسید.

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی اکسفورد آبادیس

فهرست واژگان در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

a   |   a | c   |   a | d converter   |   a bad lot   |   a bag of bones   |   a bird in the hand is worth two in the bush   |   a bit   |   a bit of   |   a bit of skirt   |   a bit off   |   a bit thick   |   a blatant lie   |   a blot on one's escutcheon   |   a blot on the landscape   |   a blow by blow account   |   a bolt from the blue   |   a bomb   |   a born   |   a branch   |   a branch ghq   |   a brand from the burning   |   a breed apart   |   a bundle   |   a cappella   |   a chip of the old block   |   a devil of a fellow   |   a division   |   a doll's house   |   a drowning man grasps at a straw   |   a face like the back of a bus   |   a fat lot you care   |   a feast for the eyes   |   a few of   |   a few steps from the beach   |   a fine kettle of fish   |   a flea in one's ear   |   a fly in the ointment   |   a fortiori   |   a friend in need is a friend indeed   |   a gay life   |   a girl in every port   |   a going plant   |   a good deal   |   a good name is better than good oil   |   a great deal   |   a great number of   |   a ha experience   |   a hill of beans   |   a house divided against itself   |   a hundred percent   |   a hundred to one chance   |   a hungry man is an angry man   |   a king's ransom   |   a la   |   a la carte   |   a la guerre comme a la guerre   |   a la mode   |   a let down   |   a level   |   a line dress   |   a little   |   a little bird told me   |   a little bit   |   a little difficult   |   a little kindness goes a long way   |   a little more   |   a little over my head   |   a little previous   |   a little too much   |   a little while   |   a load was taken off his mind   |   a long time ago   |   a lot   |   a lot more   |   a lot of   |   a man of   |   a matter of   |   a month of sundays   |   a new leaf was turned over   |   a number of   |