برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

(by

(by را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی (by مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )