برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

All the classmates are witnesses

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
همه همكلاسها شاهد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی All the classmates are witnesses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )