برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

An unusual find considering

An unusual find considering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
یک یافته غیرمعمول با توجه به...، یک کشف غیرمعمول با در نظر گرفتن اینکه ...،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی An unusual find considering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )