برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Appreciative

/əˈpriːʃiˌetɪv/ /əˈpriːʃiətɪv/

معنی: قدردان، قدرشناس، مبنی بر قدردانی
معانی دیگر: سپاسگزار، متشکر، حق شناسی

بررسی کلمه Appreciative

صفت ( adjective )
مشتقات: appreciatively (adv.)
• : تعریف: feeling or capable of feeling gratitude or appreciation.
متضاد: captious, dull, thankless, ungrateful
مشابه: grateful, thankful

- He was very appreciative of his grandparents' help.
[ترجمه ترگمان] او از پدر بزرگ و مادر بزرگش بسیار سپاسگزار بود
[ترجمه گوگل] او از کمک پدربزرگ و مادربزرگش قدردانی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I was not appreciative as a child, but I learned to be thankful.
[ترجمه ترگمان] من به عنوان یک کودک تشکر نکردم، اما یاد گرفتم که سپاسگزار باشم
[ترجمه گوگل] من به عنوان یک کودک قدردانی نبودم، اما یاد گرفتم که سپاسگزار باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Appreciative در جمله های نمونه

1. i am appreciative of all you have done for me
از آنچه در حقم کرده‌اید سپاسگزارم.

2. There is a murmur of appreciative laughter.
[ترجمه ترگمان]زمزمه‌ای حاکی از قدردانی وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک خنده از خنده قدردانی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The company was very appreciative of my efforts.
[ترجمه ترگمان]شرکت از تلاش‌های من بسیار سپاسگزار بود
[ترجمه گوگل]این شرکت از تلاش های من بسیار قدردانی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's nice to have an appreciative audience.
[ترجمه ترگمان]خوب است که شنوندگان appreciative داشته باشید
[ترجمه گوگل]خوب است که یک مخاطب قدردانی داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The actor basked in appreciative applause.
[ترجمه ترگمان]بازیگر با تشویق و تحسین از جا برخاست
[ترجمه گوگل]بازیگر با تشویق قدردانی می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف Appreciative

قدردان (صفت)
appreciative , grateful
قدرشناس (صفت)
appreciative
مبنی بر قدردانی (صفت)
appreciative

معنی کلمه Appreciative به انگلیسی

appreciative
• grateful, showing thanks, showing appreciation; capable of increasing in value
• an appreciative reaction or expression shows pleasure or gratitude.

Appreciative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
درک کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی appreciative
کلمه : appreciative
املای فارسی : اپپرکیتیو
اشتباه تایپی : شححقثزهشفهرث
عکس appreciative : در گوگل

آیا معنی Appreciative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )