برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1291 100 1

Astound

/əˈstaʊnd/ /əˈstaʊnd/

معنی: مبهوت کردن
معانی دیگر: (ناگهان و به طور شدید) مبهوت کردن، (کاملا) بهت زده کردن، مات و متحیر کردن، هاج و واج کردن (معمولا به طور نا خوشایند)، حیران کردن، گیج، متحیر

بررسی کلمه Astound

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: astounds, astounding, astounded
مشتقات: astoundingly (adv.)
• : تعریف: to overcome with surprise, awe, or wonder; amaze.
مترادف: amaze, astonish, dumbfound, shock, stagger, stun, stupefy
مشابه: baffle, bewilder, confuse, dazzle, flabbergast, petrify, surprise, wonder

- We had seen tornadoes before, but the sight of this one astounded us.
[ترجمه ترگمان] قبلا tornadoes را دیده بودیم، اما منظره این یکی ما را به حیرت انداخت
[ترجمه گوگل] ما پیش از این تورنادو را دیدیم، اما دید این یکی ما را شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That she could have lied about something like that astounded her parents.
[ترجمه آپارنیک] اینکه اون میتواند درباره ی چیزی مثل این دروغ بگوید خانواده اش را شگفت زده کرد|
[ترجمه ترگمان] که ممکن است در مورد چیزی مثل پدر و مادرش دروغ گفته باشد
[ترجمه گوگل] او می تواند در مورد چیزی شبیه به آنچه والدینش را شگفت زده دروغ گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Astound در جمله های نمونه

1. He used to astound his friends with feats of physical endurance.
[ترجمه ترگمان]عادت داشت که دوستان خود را با اعمال زور جسمانی گیج کند
[ترجمه گوگل]او عاشق دوستان خود با شاهکارهای استقامت فیزیکی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their dark humor never failed to astound him.
[ترجمه ترگمان]خلق و خوی Their هرگز او را گیج نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]طنز تاریکی هرگز او را تحسین نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He wants to surpass and astound them by transforming the world.
[ترجمه ترگمان]می‌خواهد با تغییر جهان از آن‌ها پیشی بگیرد
[ترجمه گوگل]او می خواهد آنها را با تغییر جهان تغییر دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Turner's business sense continues to astound me.
[ترجمه ترگمان]حس کسب‌وکار ترنر به مبهوت کردن من ادامه می‌دهد
[ترجمه گوگل]حس کار تجاری ترنر همچنان به من عجیب و غریب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Astound

مبهوت کردن (فعل)
amaze , astonish , disconcert , astound , flabbergast , transfix

معنی کلمه Astound به انگلیسی

astound
• surprise, amaze, shock
• if something astounds you, you are amazed by it.

Astound را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نيلوفر
حیرت آور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی astound
کلمه : astound
املای فارسی : استوند
اشتباه تایپی : شسفخعدی
عکس astound : در گوگل

آیا معنی Astound مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )