انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 714 100 1

a good deal

تلفظ a good deal
تلفظ a good deal به آمریکایی تلفظ a good deal به انگلیسی

یک معامله خوب

واژه a good deal در جمله های نمونه

1. It must cost a good deal to live here.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]1، باید هزینه خوبی برای زندگی در اینجا داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. I have tried to pack a good deal into a few words.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]2، من سعی کردم یک معامله خوب را به چند کلمه بسته کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. I am in a position to save you a good deal of time.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]3، من در موقعیتی هستم که لحظه ای خوبی را صرفه جویی کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Football arouses a good deal of passion among its supporters.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]4، فوتبال هیجان خوبی در میان طرفدارانش ایجاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. She's suffered a good deal of misfortune over the years.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]5، او در طول سالها در معرض بدبختی قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. They are bandying her name about a good deal.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]6، آنها نام او را در مورد یک معامله خوب مورد آزمایش قرار می دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. He knew a good deal more than I did.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]7 او می دانست که معامله ای بهتر از من انجام داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. A good deal of my time is taken up with reading critical essays and reviews.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]8، مناقصه ای خوب از زمان من با خواندن مقالات انتقادی و بررسی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I gained a good deal of enlightenment from him.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]9، من معجزه خوبی از او به دست آوردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The new law met with a good deal of opposition at local level.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]10، قانون جدید با مخالفت خوبی در سطح محلی ملاقات کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. It cost a good deal, I can tell you.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]11، این یک معامله خوب است، می توانم به شما بگویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He devoted a good deal of attention to the problem.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]12، او توجه زیادی به این مسئله اختصاص داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. She's married to a man a good deal older than herself.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]13، او با یک مرد مقابله بزرگتر از خود ازدواج کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The new play has attracted a good deal of criticism.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]14، بازی جدید، انتقادات زیادی را به خود جلب کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The hospital receives a good deal of money in donations.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]15، بیمارستان مقدار زیادی کمک مالی را دریافت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه a good deal به انگلیسی

a good deal
• considerable amount, large quantity

a good deal را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی a good dealنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a good deal
کلمه : a good deal
املای فارسی : ا گود دیل
اشتباه تایپی : ش لخخی یثشم
عکس a good deal : در گوگل


آیا معنی a good deal مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )