برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sense - of

a sense of

a sense of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
حسی از ...
یک جور ...
شامل ِ ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a sense of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )