برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

a step away

a step away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): یک گام مانده تا رسیدن به ...
در شرف دستیابی به چیزی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a step away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )