انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1033 100 1

activity analysis

تلفظ activity analysis
تلفظ activity analysis به آمریکایی تلفظ activity analysis به انگلیسی

واژه activity analysis در جمله های نمونه

1. Travel - Activity Analysis using the data collected through the Probe Person Monitoring.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت - تحلیل فعالیت با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق وارسی افراد سری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سفر - تجزیه و تحلیل فعالیت با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق مانیتور شخصی پروب
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The economic activity analysis of electric power supply enterprises is important to improve economic management and increase economic benefits.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی شرکت‌های تامین برق از اهمیت بالایی برخوردار است تا مدیریت اقتصادی را بهبود بخشد و مزایای اقتصادی را افزایش دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی شرکت های تامین برق برای بهبود مدیریت اقتصادی و افزایش مزایای اقتصادی مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The economic activity analysis as an effective measure in the management of enterprises has been greatly recommended by many economists in many monographic works.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی به عنوان یک معیار موثر در مدیریت شرکت‌ها به شدت توسط بسیاری از اقتصاددانان در بسیاری از آثار monographic پیشنهاد شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی به عنوان یک اقدام موثر در مدیریت شرکت ها توسط بسیاری از اقتصاددانان در بسیاری از کارهای منحصر به فرد توصیه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Contribution to the fourth stage, with activity analysis and costs, to verify target costs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مشارکت در مرحله چهارم با آنالیز فعالیت و هزینه‌ها برای تایید هزینه‌های هدف
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمک به مرحله چهارم، با تجزیه و تحلیل فعالیت و هزینه ها، برای بررسی هزینه های هدف
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Systematically study content and ways of economic activity analysis of oil field ground constructional enterprise.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پژوهش حاضر به بررسی محتوا و روش‌های تحلیل فعالیت اقتصادی این شرکت می‌پردازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور سیستماتیک محتوای و روش های تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی شرکت زمین های نفتی زمین را مطالعه می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Activity Analysis HOW: List or represent in detail all tasks, actions, objects, performers and interactions involved in a process.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تجزیه و تحلیل فعالیت چگونه: فهرست و یا نمایش جزئیات همه کارها، فعالیت‌ها، اشیا، اجرا کنندگان و تعاملات درگیر در یک فرآیند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت چطور لیست یا جزئیات تمام وظایف، اقدامات، اشیاء، اجرایی و تعاملات درگیر در فرایند را شرح می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. A micro-computer software package of economic activity analysis system for computer firm and industry has been developed by the authors.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک بسته نرم‌افزاری کامپیوتری از سیستم تجزیه و تحلیل فعالیت اقتصادی برای شرکت کامپیوتری و صنعت توسط محققین ایجاد شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسته نرم افزاری نرم افزار میکرو کامپیوتر از سیستم تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی برای شرکت کامپیوتر و صنعت توسط نویسندگان توسعه یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The activity analysis method included in ABC can be used in logistics cost management as a new way to manage logistics cost before implementing ABC calculation method.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش تحلیل فعالیت در ABC می‌تواند در مدیریت هزینه تدارکات به عنوان راه جدیدی برای مدیریت هزینه تدارکات قبل از اجرای روش محاسبه ABC بکار رود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش تجزیه و تحلیل فعالیت در ABC می تواند در مدیریت هزینه های تدارکات به عنوان راه جدید برای مدیریت هزینه های تدارکات قبل از اجرای روش محاسبه ABC استفاده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Cloning formation assay and cell proliferation activity analysis showed that overexpression of CT120A significantly promoted the growth of MCF7 and T47D cells.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سنجش تشکیل Cloning و آنالیز فعالیت تکثیر سلولی نشان داد که overexpression of به طور قابل‌توجهی رشد سلول‌های MCF۷ و T۴۷D را افزایش داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل تشکیل کلونینگ و تجزیه و تحلیل فعالیت تکثیر سلولی نشان داد که بیش از حد بیان CT120A به طور قابل توجهی رشد سلول های MCF7 و T47D را افزایش داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The economic activity analysis (EAA) of electric power supply enterprises is important to improve economic management and increase economic benefits.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی (EAA)از شرکت‌های تامین نیروی برق برای بهبود مدیریت اقتصادی و افزایش مزایای اقتصادی مهم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی (EAA) شرکت های تامین برق برای بهبود مدیریت اقتصادی و افزایش مزایای اقتصادی مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The results of activity analysis suggested that these two chimera proteins not only have antithrombin activities, but gain platelet aggregation inhibitory activities as well.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج تجزیه و تحلیل فعالیت نشان داد که این دو پروتیین‌های chimera نه تنها فعالیت‌های antithrombin دارند بلکه فعالیت‌های بازدارنده aggregation را نیز بدست می‌آورند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج تجزیه و تحلیل فعالیت نشان می دهد که این دو پروتئین کیمر نه تنها فعالیت های آنتی ترومبین دارند، بلکه فعالیت های مهار کننده تجمع پلاکت را نیز به دست می آورند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Activity analysis indicated that 92% of enzyme existed in the cell membrane and the enzyme was a membrane protein.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آنالیز فعالیت نشان داد که ۹۲ % آنزیم در غشا سلولی وجود داشته و آنزیم یک پروتیین غشایی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت نشان داد که 92٪ آنزیم موجود در غشای سلولی وجود دارد و آنزیم پروتئین غشایی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. By anti-osteoporosis and estrogen-like activity analysis, the phenolic glycosides from Curculigo orchioides reduce bone loss by increasing the antioxidant capacity and anti-estrogenic effect.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با استفاده از آنالیز فعالیت ضد پوکی استخوان و استروژن، glycosides phenolic از Curculigo orchioides با افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدان و اثر ضد - کاهش استخوان را کاهش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با تجزیه و تحلیل فعالیت های ضد استئوپروز و استروژن مانند، گلیکوئزیدگی فنولیک از Orculio orchioides کاهش میزان استخوان را افزایش می دهد با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان و اثر ضد استروژن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Enterprise Economic Activity Analysis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی سازمانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت اقتصادی سازمانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی activity analysis در دیکشنری تخصصی

activity analysis
[ریاضیات] تحلیل فعالیت

معنی کلمه activity analysis به انگلیسی

activity analysis
• analysis by means of mathematical model

activity analysis را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی activity analysis مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )