انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1065 100 1

ad hominem

تلفظ ad hominem
تلفظ ad hominem به آمریکایی/ˈædˈhɑːmənem/ تلفظ ad hominem به انگلیسی/ædˈhɑːmənem/

(در نطق و مباحثه و غیره) توسل به تعصبات و احساسات (به جای عقل و منطق)

بررسی کلمه ad hominem

صفت ( adjective )
(1) تعریف: to the man (Latin). Appealing to a personal interest, emotion, or prejudice rather than to rationality.

(2) تعریف: attacking an opponent personally rather than attacking his or her argument.

واژه ad hominem در جمله های نمونه

1. Ad hominem attacks are a signal of defeat in a debate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حملات نمایندگی مجاز (Ad)نشانه‌ای از شکست در مباحثات هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حملات تبلیغ منحصر به فرد نشانه شکست در بحث است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. And this called the ad hominem fallacy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و این \"مغالطه hominem\" نام دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و این عقیده منحصر به فرد ad hominem است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In an ad hominem argument, the arguer attacks his or her opponent instead the opponent's argument.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در یک استدلال ad، the به جای بحث حریف، حریف خود یا حریف خود را مورد حمله قرار می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در یک استدلال آگهی منحصر به فرد، استدلال به مخالفت خود با حریف خود حمله می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It's very important when thinking about ad hominem fallacies to distinguish between ad hominem attacks and ad hominem fallacies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در هنگام تفکر درباره fallacies ad برای تمایز بین حملات ad و fallacies ad بسیار مهم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وقتی فکر می کنم اشتباهات ad hominem برای تمایز بین حملات تبلیغاتی همجنسگرایی و اشتباهات ad hominem بسیار مهم است، بسیار مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. So that's the difference between ad hominem attack, I don't know if that answered your question.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین این تفاوت بین ad و حمله است، نمی‌دانم این سوال شما را پاسخ داده یا نه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین تفاوت بین حمله ad hominem، من نمی دانم که آیا این سوال شما را پاسخ داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Cannot get over the same ad hominem, non-evidence based argument being repeated here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نمی‌توان همان تبلیغ ad را به دست آورد، استدلالی مبتنی بر شواهد که در اینجا تکرار می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نمیتوان از طریق یک آگهی منحنی دریافت کرد، استدلال غیر مبتنی بر شواهد که در اینجا تکرار می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. An ad hominem is an attack on the person making the argument not on the argument that he is making.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک آگهی تبلیغاتی یک حمله به فردی است که بحث را بر سر این استدلال مطرح نمی‌کند که او در حال ساخت آن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک آگهی منحصر به فرد، حمله به شخص استدلال است نه در بحث است که او در حال ساخت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The precepts of Centralism rest heavily on a base of ad hominem argumentation, not on empirical evidence of their effectiveness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]احکام of به شدت بر پایه استدلال hominem ad تکیه دارند، نه بر شواهد تجربی اثربخشی آن‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قواعد مرکزیسم اساسا بر مبنای استدلال آگهی منحصر به فرد استوار است، نه بر روی شواهد تجربی اثربخشی آنها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This is certainly true, but the interest of the arguments we have considered here is not merely ad hominem .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این قطعا درست است، اما توجه به بحث‌هایی که در اینجا در نظر گرفتیم، صرفا \"hominem\" نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این قطعا درست است، اما منافع استدلال هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است، صرفا آگهی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. If you write an angry letter, your opinion will not be respected. Ad hominem attacks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر یک نامه عصبانی می‌نویسید، نظر شما مورد احترام نخواهد بود حملات نمایندگی مجاز (Ad)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر نامه ای عصبانی بنویسید، نظر شما محترم نخواهد بود حملات تبلیغاتی منحنی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. All comments and views are encouraged and welcomed as long as one's beliefs do not include libel or ad hominem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام نظرات و نظرات آن‌ها را تشویق و پذیرا هستند تا زمانی که عقاید فرد شامل تهمت و افترا نباشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه نظرات و دیدگاه ها تشویق و مورد استقبال قرار می گیرند تا زمانی که اعتقادات فردی شامل افترا و افسانه نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Once viewed by critics as petulant and self-consciously rebellious, Mr. Han has moved beyond ad hominem attacks on poets, pop stars and fellow bloggers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آقای \"هان\" زمانی که از منتقدان به عنوان فردی خشمگین و self به نظر می‌رسید، از حملات ad به شاعران، ستاره‌های پاپ و bloggers هم‌کار خود فراتر رفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقای هان از نظر منتقدان به عنوان متکبرانه و خودخواهانه ستیزه جویانه، حملات تبلیغاتی منحصر به فرد را به شاعران، ستاره های پاپ و همکاران وبلاگ نویس منتقل کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Claiming that anyone unmoved by green hysteria is thereby in need of treatment raises the Argumentum ad Hominem to new heights.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ادعای اینکه هر کسی تحت‌تاثیر هیستری سبز باشد در نتیجه نیاز به درمان است که تبلیغ argumentum را به ارتفاعات جدید افزایش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادعا می کند که هر کسی که با هیستری سبز متحرک شده است، نیاز به درمان دارد، Argumentum ad Hominem را به ارتفاعات جدید افزایش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Be friendly as a matter of policy. Turn the other cheek in the face of ad hominem attacks. It might seem crazy, but it works.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک موضوع در مورد سیاست رفتار دوستانه داشته باشید گونه دیگر را در مواجهه با حملات hominem تبلیغ کنید ممکن است دیوانه به نظر برسد، اما کارساز است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوستانه به عنوان یک ماده سیاست در مقابل حملات تبلیغاتی منحصر به فرد دیگر گونه را روشن کنید ممکن است به نظر می رسد دیوانه، اما کار می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه ad hominem به انگلیسی

ad hominem
• directed at a person's emotions or personal sensitivities as opposed to rationale or objective facts (especially as in a court trial, whether in appeal or in attack)

ad hominem را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد ١٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٨
نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی ad hominem
کلمه : ad hominem
املای فارسی : ادم همینم
اشتباه تایپی : شی اخئهدثئ
عکس ad hominem : در گوگل


آیا معنی ad hominem مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )