برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

after a storm calms a calm


پس از توفان هوا آرام می شود، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
آرامش قبل از طوفان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی after a storm calms a calm
کلمه : after a storm calms a calm
املای فارسی : افتر ا استورم کلمس کالم
اشتباه تایپی : شبفثق ش سفخقئ زشمئس ش زشمئ
عکس after a storm calms a calm : در گوگل

آیا معنی after a storm calms a calm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )