برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

airtime

بررسی کلمه airtime

اسم ( noun )
• : تعریف: broadcast time allotted, as to an event or news story, on television or radio.

- The governor's office requested airtime for the announcement.
[ترجمه ترگمان] دفتر والی این خبر را برای اعلام زمان اعلام کرد
[ترجمه گوگل] دفتر فرماندار درخواست زمان پخش را برای اعلام اعلام کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه airtime در جمله های نمونه

1. Advertisers have bought airtime on all the major TV networks.
[ترجمه ترگمان]تبلیغات برای همه شبکه‌های مهم تلویزیون زمان پخش را خریداری کرده‌اند
[ترجمه گوگل]تبلیغ کنندگان در تمام شبکه های تلویزیونی بزرگ مدت زمان پخش را خریداری کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They are calling for more airtime for Jazz.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها خواهان زمان پخش برنامه برای جاز هستند
[ترجمه گوگل]آنها برای مدت زمان بیشتری برای جاز درخواست می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This deal gives you 180 minutes free airtime a month.
[ترجمه ترگمان]این معامله به شما ۱۸۰ دقیقه در ماه وقت رایگان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این قرارداد 180 دقیقه زمان پخش رایگان در ماه را به شما ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We don't sell the airtime, so it's not in our power yet, but beyond 1993 we will be.
[ترجمه ترگمان]ما زمان مکالمه را به فروش نمی‌دهیم، بنابراین هنوز در قدرت ما نیست، اما بعد از سال ۱۹۹۳ ما خواهیم بود
[ترجمه گوگل]ما مدت زمان پخش ر ...

معنی کلمه airtime به انگلیسی

airtime
• time of day when a program is broadcast; block of time allotted for a broadcast (television and radio); total time a customer spends using a cellular telephone

airtime را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
the time at which a radio or television program is broadcast
the amount of time during which a cell phone is connected to a network
the time during which calls are made or received on a mobile phone
شیوا واحد
زمان پخش ، زمان اجرا ، زمان برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا اخبار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی airtime مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )