برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

amicability

/ˌæmɪkəˈbɪləti/ /ˌæmɪkəˈbɪləti/

معنی: محبوبیت، دوستدار صلح

واژه amicability در جمله های نمونه

1. I'm a Chinese woman of tradition. I'm honesty, amicability and love life.
[ترجمه ترگمان]من یه زن چینی هستم من صداقت و عشق و زندگی را دوست دارم
[ترجمه گوگل]من یک زن چینی سنت هستم من صادقانه، مهربانی و عشق زندگی می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. From 195 Mickey Mouse Amicability Ambassador of Disneyland, welcoming numerous domestic and foreign visitors.
[ترجمه ترگمان]از سال ۱۹۵ میکی ماوس، سفیر سرزمین دیزنی، خوشامد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را خوشامد گفت
[ترجمه گوگل]از سال 195 میلادی سفیر دیکنلاند، متشکل از میکی موس، با استقبال از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی زیادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. From 195 Mickey Mouse occupied Amicability Ambassador of Disneyland, welcoming numerous domestic and foreign visitors.
[ترجمه ترگمان]از سال ۱۹۵ پروژه میکی ماوس، سفیر سرزمین دیزنی لند، خوشامد گویی به بسیاری از بازدیدکنندگان خانگی و خارجی بود
[ترجمه گوگل]از 195 میکی ماوس سفیر دوستی دیزنی لند را اشغال کرد و از بازدیدکنندگان متعدد داخلی و خارجی استقبال کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We will rely on &q ...

مترادف amicability

محبوبیت (اسم)
amicability , popularity
دوستدار صلح (اسم)
amicability

معنی کلمه amicability به انگلیسی

amicability
• friendliness; affableness

amicability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
محبوبيت. دوستدار صلح
عليرضا كريمي وند
صلح. دوستدار صلح
عليرضا كريمي وند
صلح و دوستدار
عليرضا كريمي وند
محبوبيت. صلح دوستدار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی amicability
کلمه : amicability
املای فارسی : امیکبیلیتی
اشتباه تایپی : شئهزشذهمهفغ
عکس amicability : در گوگل

آیا معنی amicability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )