برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

amidst

/əˈmɪdst/ /əˈmɪdst/

معنی: در میان، وسط
معانی دیگر: در وسط

بررسی کلمه amidst

حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: in the middle of; among; amid.

واژه amidst در جمله های نمونه

1. amidst gusts of laughter
در میان امواجی از خنده

2. amidst the mongols' amazement, jallal-aldin forded the river
در میان حیرت مغولان،جلال‌الدین از رودخانه گذشت.

3. i stood amidst the angry crowd and asked them to be calm
در میان جمعیت خشم آلود ایستادم و آنها را به آرامش دعوت کردم.

4. children were playing amidst the rubble of bombed-out buildings
بچه‌ها در میان آوار ساختمان‌های بمباران شده بازی می‌کردند.

5. the meeting concluded amidst the audience's applause
جلسه در میان کف زدن حضار خاتمه یافت.

6. boasting about friendship and brotherhood / amidst distraction and distress
لاف یاری و برادر خواندگی / در پریشان حالی و درماندگی

7. The visit took place amidst tight security .
[ترجمه ترگمان]این دیدار در میان تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت
[ترجمه گوگل]این دیدار در میان امنیت شدید صورت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The bridge was completed in 1811 amidst much rejoicing.
[ترجمه ترگمان]پل در سال ۱۸۱۱ غرق در شادی شد
[ترجمه گوگل]این پل در سال 1811 در خلال خوشبختی کامل شد
[ترجمه شما] ...

مترادف amidst

در میان (حرف اضافه)
into , across , among , between , amongst , amid , amidst , midst , betwixt
وسط (حرف اضافه)
amid , amidst

معنی کلمه amidst به انگلیسی

amidst
• in the middle of; surrounded by
• amidst means the same as amid.

amidst را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی amidst
کلمه : amidst
املای فارسی : امیدست
اشتباه تایپی : شئهیسف
عکس amidst : در گوگل

آیا معنی amidst مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )