برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

answer for

واژه answer for در جمله های نمونه

1. I will answer for my friend.
[ترجمه ترگمان]من به دوست خود جواب خواهم داد
[ترجمه گوگل]من برای دوستم جواب خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This will answer for a chisel.
[ترجمه ترگمان]این کار برای اسکنه می‌تواند جواب دهد
[ترجمه گوگل]این برای یک اسکناس جواب خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He must be made to answer for his terrible crimes.
[ترجمه ترگمان]او باید برای جنایات هولناک او پاسخ داده شود
[ترجمه گوگل]او باید برای جنایات وحشتناکش پاسخ دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I agree, but I can't answer for my colleagues.
[ترجمه ترگمان]موافقم، اما نمی‌توانم به همکارانم جواب بدهم
[ترجمه گوگل]من موافق هستم، اما من نمی توانم برای همکارانم پاسخ دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I will a ...

معنی کلمه answer for به انگلیسی

answer for
• be responsible for -, suffer the consequences for -

answer for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد مهرورز
پاسخگو بودن برای کار بدی یا اشتباه
مهرداد مهرورز
پاسخگو بودن
سید محمود حسینی
مسئول بودن
تاوان دادن، سزای کاری رو دادن
از طرف کسی حرف زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی answer for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )