برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

anything other than

anything other than را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
چیزی جز ... / تنها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی anything other than مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )