برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

anytime soon

معنی کلمه anytime soon به انگلیسی

anytime soon
• very soon, in the very near future

anytime soon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح) به این زودی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی anytime soon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )