برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

arsonist

/ˈɑːrsənəst/ /ˈɑːsənɪst/

معنی: کسیکه عمدا ایجاد حریق میکند

واژه arsonist در جمله های نمونه

1. the arsonist was sentenced to nine years of imprisonment
آتش افروز به نه سال زندان محکوم شد.

2. This looks like the handiwork of an arsonist.
[ترجمه ترگمان] به نظر میاد کار آتش‌افروزی بوده
[ترجمه گوگل]این به نظر میرسد دستکاری یک متفکر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The arsonist may harbour a grudge against the company.
[ترجمه ترگمان]آتش‌افروزی ممکن است نسبت به شرکت کینه به دل داشته باشد
[ترجمه گوگل]پزشك ممكن است در برابر اين شركت كشته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This playing both arsonist and fire department is the real cause of the arms race in the region.
[ترجمه ترگمان]این بازی در هر دو بخش آتش‌نشانی و آتش‌نشانی دلیل اصلی مسابقه تسلیحاتی در منطقه است
[ترجمه گوگل]این بازی در هر دو پدیده آتش سوزی و آتش سوزی، عامل اصلی مسابقه تسلیحات در منطقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Investigators are trying to figure out if arsonist was behind this church fire in Jacksonville, Florida.
...

مترادف arsonist

کسیکه عمدا ایجاد حریق میکند (اسم)
arsonist

معنی کلمه arsonist به انگلیسی

arsonist
• one who intentionally lights fires, one who maliciously burns property

arsonist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nima Farahbakhsh
آتش افروز
عباس نعمتی فر
فرد آتش‌افروز، شخص حریق‌زا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arsonist
کلمه : arsonist
املای فارسی : ارسنیست
اشتباه تایپی : شقسخدهسف
عکس arsonist : در گوگل

آیا معنی arsonist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )