برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1182 100 1

articular

/ɑːrˈtɪkjələr/ /ɑːˈtɪkjʊlə/

وابسته به مفصل، مفصلی، بندگاهی، بندی

بررسی کلمه articular

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to body joints.

واژه articular در جمله های نمونه

1. articular capsule
پوشند مفصلی

2. an articular inflammation
آماس بندگاهی

3. Ankle fractures are intra - articular fracture. The mechanism of injury is usually complicated.
[ترجمه ترگمان]شکستگی‌های چندگانه شکستگی درون استخوان هستند مکانیزم آسیب معمولا پیچیده است
[ترجمه گوگل]شکستگی های مچ پا شكستگی داخل مفصلی است مکانیزم آسیب معمولا پیچیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Articular cartilage, which is composed with a solid phase of collagen fibers and proteoglycan and a pore fluid phase, can be depicted with two-phase porous medium model based on mixture theory.
[ترجمه ترگمان]غضروف articular، که با یک فاز جامد از فیبرهای کلاژن و proteoglycan و یک فاز سیال حفره تشکیل شده‌است، می‌تواند با مدل محیط متخلخل دو فازی براساس نظریه ترکیبی به تصویر کشیده شود
[ترجمه گوگل]غضروف مفصلی که با یک فاز جامد از الیاف کلاژن و پروتئگلیکان و فاز مایع منافذ تشکیل شده است، می تواند با مدل محیطی متخلخل دو مرحله ای بر اساس نظریه مخلوط نشان داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Surgery: Chronic articular rheumatism joint deformation disease, arthritis, neuralgia, back pain, frozen shoulders.
[ترجمه ...

معنی articular در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] مفصلی و بندی صفت: مربوط به یک یا چند مفصل. مثلا: شیار مفصلی و شکاف مفصلی که بر روی حاشیه های پوسته استخوانی وصفحه پشتی متراکم سخت پوستان cirripede دیده می شوند و با هم تشکیل بندگاه بین این کفه ها را می دهند؛ اسم: یک استخوان جانشین- غضروف در بعضی از مهره داران مثل دوزیستان وخزندگان، که تمام و یا بیشتر آرواره پایین را می سازد.
[بهداشت] مفصلی

معنی کلمه articular به انگلیسی

articular
• pertaining to the joints

articular را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی articular
کلمه : articular
املای فارسی : ارتیکولر
اشتباه تایپی : شقفهزعمشق
عکس articular : در گوگل

آیا معنی articular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )