برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1270 100 1

as dead as a doornail

/æz dɛd æz ə dɔrneɪl/ /æz dɛd æz ə dɔːneɪl/

معنی کلمه as dead as a doornail به انگلیسی

as dead as a doornail
• totally dead

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
خیلی وقته مرده هفت کفن پوسانده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as dead as a doornail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )