برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1314 100 1

as per advice

معنی as per advice در دیکشنری تخصصی

as per advice
[حقوق] طبق سفارش، طبق دستور، طبق قرر (عبارتی که گاهی روی بروات نوشته می شود، دیر بر ینکه براتگیر از صدور برات بر عهده وی مطلع است)

as per advice را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as per advice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )