برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

as to

/əztuː/ /əztuː/

معنی: راجع به، مربوط به، دربارهء، عطف به
معانی دیگر: درباره ی، در مورد

بررسی کلمه as to

حرف اضافه ( preposition )
(1) تعریف: with regard to; concerning.

- The police have no clues as to the man's whereabouts.
[ترجمه ترگمان] پلیس هیچ سرنخی از مکان اون مرد نداره
[ترجمه گوگل] پلیس در مورد محل نگهداری مرد هیچ سرنخی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I refuse to make a guess as to why this happened.
[ترجمه ترگمان] من نمی‌خواهم حدس بزنم که چرا این اتفاق افتاد
[ترجمه گوگل] من امیدوارم که حدس بزنم چرا این اتفاق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- As to my plans for the weekend, I really hadn't thought about it.
[ترجمه ترگمان] در مورد برنامه‌های من برای آخر هفته، واقعا به این موضوع فکر نکرده بودم
[ترجمه گوگل] در مورد برنامه های من برای آخر هفته، من واقعا در مورد آن فکر نکرده بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: according to.

- The students are ranked as to their grade point averages.
...

واژه as to در جمله های نمونه

1. Work expands so as to fill the time available.
[ترجمه ترگمان]کار گسترش می‌یابد تا زمان موجود پر شود
[ترجمه گوگل]کار به طوری که برای پر کردن زمان موجود گسترش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is as natural to die as to be born.
[ترجمه ترگمان]مردن مثل این است که انسان به دنیا بیاید
[ترجمه گوگل]این طبیعی است که به دنیا بیاورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Would you be so kind as to lock the door when you leave?
[ترجمه ترگمان]می شه وقتی از اینجا میری بیرون در رو قفل کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما خیلی دوست داشتید که هنگام ترک کردن درب را قفل کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you are in any doubt as to whether you should be doing these exercises, consult your doctor.
[ترجمه ترگمان]اگر در هیچ تردیدی دارید که آیا باید این تمرینات را انجام دهید، با پزشک خود مشورت کنید
[ترجمه گوگل]اگر در هر شک و تردید هستید که آیا شما باید این تمرینات را انجام دهید، با دکتر خود مشورت کنید
[ترجمه شما] ...

مترادف as to

راجع به (حرف اضافه)
on , about , regarding , as to
مربوط به (حرف اضافه)
as to , anent , for , as for
دربارهء (حرف اضافه)
as to , as for , as regards , as respects
عطف به (حرف ربط)
as to

معنی عبارات مرتبط با as to به فارسی

معنی کلمه as to به انگلیسی

as to
• as for, with regards to, concerning
be so good as to
• be so kind as to, would you please
so as to
• in order to, in order that, so that

as to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
در رابطه با، در باب
علی دهقانی
در رابطه با اینکه
there has been a lot of speculation in the media as to who will be chosen to light the Olympic Flame
گمانه زنی های زیادی در رابطه با اینکه چه کسی مشعل المپیک را روشن خواهد کرد در رسانه ها وجود داشته
نوشین والافر
در خصوص
میلاد علی پور
نسبت به اینکه، در موضوعِ، درمسئله ی
میلاد علی پور
انگار که، مثل این که، مثل این می ماند که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as to
کلمه : as to
املای فارسی : از تو
اشتباه تایپی : شس فخ
عکس as to : در گوگل

آیا معنی as to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )