برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

assault with intent to murder


حمله به قصد قتل

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی assault with intent to murder
کلمه : assault with intent to murder
املای فارسی : اسولت وید اینتنت تو مردر
اشتباه تایپی : شسسشعمف صهفا هدفثدف فخ ئعقیثق
عکس assault with intent to murder : در گوگل

آیا معنی assault with intent to murder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )