برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

assuasive


معنی: مسکن، ارام کننده، نشاننده
معانی دیگر: فرونشان، آرامگر، سیرکننده، ساکت کننده

واژه assuasive در جمله های نمونه

1. Thin body method: Choose the motion that assuasive can perserve.
[ترجمه ترگمان]روش بدن نازک: حرکت را انتخاب کنید که assuasive می‌تواند perserve کند
[ترجمه گوگل]روش بدن نازک: حرکتی را انتخاب کنید که ممکن است دردناک باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At some point, cross the line, too assuasive, compulsive, out of control.
[ترجمه ترگمان]در بعضی موارد، از مرز رد می‌شوند، از کنترل خارج می‌شوند، از کنترل خارج می‌شوند و از کنترل خارج می‌شوند
[ترجمه گوگل]در برخی موارد، از خط عبور کنید، بیش از حد ترسناک، اجباری، از کنترل خارج شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results show that the new fluid nitriding process, which the key component is the fluid bed reactor, could make synthesis condition assuasive, low cost and good effect.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می‌دهند که فرآیند nitriding سیال، که مولفه کلیدی رآکتور بس‌تر سیال است، می‌تواند شرایط سنتز، هزینه پایین و تاثیر خوب را ایجاد کند
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که روند جدید نیتروژن مایع، که جزء کلیدی راکتور رطوبتی مایع است، می تواند شرایط سنتز را با کمترین هزینه و اثر خوب ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف assuasive

مسکن (صفت)
anodyne , palliative , narcotic , assuasive , calmative
ارام کننده (صفت)
assuasive , calmative , propitiable
نشاننده (صفت)
assuasive

معنی کلمه assuasive به انگلیسی

assuasive
• calming, soothing

assuasive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir Mahdi Amiri
تسکین دهنده درد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی assuasive
کلمه : assuasive
املای فارسی : اسواسیو
اشتباه تایپی : شسسعشسهرث
عکس assuasive : در گوگل

آیا معنی assuasive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )