برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - this - time

at this time

at this time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
در حال حاضر، هم اکنون
محدثه فرومدی
در این زمان، در این وهله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at this time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )