برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1291 100 1

athlete

/ˈæθˌlit/ /ˈæθliːt/

معنی: ورزشکار، پهلوان، یکه تاز، قهرمان ورزش
معانی دیگر: یل

بررسی کلمه athlete

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who participates in sports or other physical activities, often as a competitor.

- He thinks professional athletes get paid too much money.
[ترجمه ترگمان] او فکر می‌کند ورزش‌کاران حرفه‌ای پول زیادی دریافت می‌کنند
[ترجمه گوگل] او فکر می کند که ورزشکاران حرفه ای پول زیادی دریافت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- My father was a college athlete and won a few trophies.
[ترجمه ترگمان] پدرم یک ورزش‌کار کالج بود و چند جایزه برد
[ترجمه گوگل] پدرم یک ورزشکار کالج بود و چند جایزه را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a person with natural talent in sports or other physical activities.

- Your four-year-old is quite an athlete; she does a wonderful handstand!
[ترجمه ترگمان] چهار ساله شما یک ورزش‌کار است؛ او یک handstand فوق‌العاده است!
[ترجمه گوگل] چهار ساله شما کاملا ورزشکار است؛ او یک handstand شگفت انگیز می کند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه athlete در جمله های نمونه

1. an athlete who was schooled in weight control
ورزشکاری که در مهار کردن وزن خود ممارست کرده بود

2. a fine athlete
یک ورزشکار نخبه

3. a star athlete
ورزشکار برجسته

4. a top athlete
یک ورزشکار سرآمد

5. he is a born athlete
ورزش در خون اوست.

6. The achievements of an athlete and a writer are not comparable.
[ترجمه ترگمان]دستاوردهای یک ورزش‌کار و یک نویسنده قابل‌مقایسه نیستند
[ترجمه گوگل]دستاوردهای یک ورزشکار و یک نویسنده قابل مقایسه نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The athlete is checked by their physio or doctor.
[ترجمه ترگمان]ورزش‌کار از سوی physio یا پزشک آن‌ها چک می‌شود
[ترجمه گوگل]ورزشکار توسط فیزیوتراپی یا دکتر خود بررسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Derartu is an outstanding athlete and deserved to win.
[ترجمه ترگمان]Derartu Tulu یک ورزش‌کار برتر است و سزاوار برنده شدن هم هست
...

مترادف athlete

ورزشکار (اسم)
athlete , sportsman , gymnast , gamester
پهلوان (اسم)
champion , athlete
یکه تاز (اسم)
athlete
قهرمان ورزش (اسم)
athlete

معنی کلمه athlete به انگلیسی

athlete
• one who participates in sports
• an athlete is a person who takes part in athletics competitions.
outstanding athlete
• excellent athlete

athlete را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdie
شخصی که ورزش می کند هر شخصی
A.a.s
قهرمان
حدیث ایران
قهرمان ورزشی - ورزشکار
Parsa
قهرمان
miki
دونده
.
بازیکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی athlete
کلمه : athlete
املای فارسی : اتهلت
اشتباه تایپی : شفامثفث
عکس athlete : در گوگل

آیا معنی athlete مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )