برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1341 100 1

attempted murder

معنی کلمه attempted murder به انگلیسی

attempted murder
• attempt to kill someone, failed effort to commit homicide

attempted murder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
قتل نا موفق،اقدام به قتل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی attempted murder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )