برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

authentic

/əˈθentɪk/ /ɔːˈθentɪk/

معنی: صحیح، درست، موثق، معتبر، قابل اعتماد
معانی دیگر: اصیل، اصل، واقعی (در مقابل: ساختگی یا بدلی)، (حقوق) قانونا معتبر، (سند یا قباله و غیره) معتبر، قانونی، مجاز

بررسی کلمه authentic

صفت ( adjective )
مشتقات: authentically (adv.)
(1) تعریف: real, genuine, or valid.
مترادف: bona fide, genuine, honest-to-goodness, real, true, veritable
متضاد: apocryphal, bogus, fake, inauthentic, phony, spurious, unauthentic
مشابه: actual, honest, natural, simon-pure, sincere, substantive, valid, veracious

- The famous signature on the document proved to be authentic.
[ترجمه Sadra] امضای معروف روی آن سند اثبات شد که اصل است
|
[ترجمه ترگمان] امضای معروف این سند معتبر است
[ترجمه گوگل] امضای معروف در سند معتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in conformance with the known facts; authoritative.
مترادف: authoritative, reliable
متضاد: apocryphal, inauthentic
مشابه: accepted, approved, genuine, official, valid

- Archeologists have struggled to produce an authentic interpretation of the symbols.
[ترجمه ترگمان] باستان شناسان تلاش کرده‌اند تا تفسیری معتبر از این نشانه‌ها ارائه کنند
[ترجمه گوگل] ...

واژه authentic در جمله های نمونه

1. an authentic act
یک عمل مجاز (قانونی)

2. an authentic antique
عتیقه‌ی اصل

3. an authentic news report
گزارش خبری معتبر

4. an authentic smile
یک لبخند صادقانه (واقعی)

5. Many tourists cannot tell the difference between authentic Indian craftwork and imported imitations.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از توریست‌ها نمی‌توانند تفاوت بین محصولات معتبر هندی و مصنوعی وارداتی را تشخیص دهند
[ترجمه گوگل]بسیاری از گردشگران نمیتوانند تفاوت بین صنایع دستی معتبر هند و تقلید های وارداتی را بیان کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To be authentic, the good are well rewarded; work to be practical, walking only solid!
[ترجمه ترگمان]برای اینکه صحیح باشد، خوب پاداش داده می‌شود؛ کار عملی است، فقط جامد راه می‌رود!
[ترجمه گوگل]خوب بودن، قابل اعتماد است کار عملی است، فقط پیاده روی جامد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Actors dressed in authentic costumes re-enact the battle.
[ترجمه ترگمان]بازیگران لباس رسمی در ...

مترادف authentic

صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
موثق (صفت)
authentic , all right , credible , reliable , trustworthy
معتبر (صفت)
authoritative , great , responsible , valid , authentic , credible , reliable , creditable , trusty , having a good reputation , well-thought-of
قابل اعتماد (صفت)
authentic , reliable , trustworthy , trusty , dependable , trig , calculable

معنی کلمه authentic به انگلیسی

authentic
• reliable; genuine
• if a letter or painting is authentic, it is genuine rather than a forgery or an imitation.
• if information or an account is authentic, it is reliable and accurate.

authentic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
اصیل:
It's a real authentic house
این یه خونه ی اصیل واقعیه.
میثم علیزاده
اَصل، غیر جعلی
راحله
موثق
سیامک
یگانه، یکه، منحصر به فرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی authentic
کلمه : authentic
املای فارسی : اوتهنتیک
اشتباه تایپی : شعفاثدفهز
عکس authentic : در گوگل

آیا معنی authentic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )