برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

BLENDER

/ˈblendər/ /ˈblendə/

معنی: ماشین مخصوص مخلوط کردن
معانی دیگر: (شخص یا دستگاه) آمیزگر، مخلوط کننده، سرشتگر

واژه BLENDER در جمله های نمونه

1. The two liquids homogenized in the blender.
[ترجمه ترگمان] دوتا مایعات توی مخلوط‌کن مونده
[ترجمه گوگل]دو مایعات در مخلوط کن همگن شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The two liquids homogenised in the blender.
[ترجمه ترگمان] دوتا مایعات توی مخلوط‌کن مونده
[ترجمه گوگل]دو مایعات در مخلوط کن همگن شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dribble the hot mixture slowly into the blender.
[ترجمه ترگمان]مخلوط گرم را به آرامی درون مخلوط‌کن فرو برد
[ترجمه گوگل]مخلوط داغ را به آرامی مخلوط کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We've got a juicer, a blender, a coffee grinder - in fact all manner of kitchen gadgetry.
[ترجمه ترگمان]ما یک juicer، یک مخلوط‌کن و یک قهوه coffee در حقیقت آشپزخانه داریم
[ترجمه گوگل]ما آبمیوه گیری، مخلوط کن، قهوه جوش - در واقع همه نوع وسایل آشپزخانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف BLENDER

ماشین مخصوص مخلوط کردن (اسم)
blender

معنی BLENDER در دیکشنری تخصصی

blender
[شیمی] مخلوط کن
[نساجی] مخلوط کن - مخلوط ساز
[پلیمر] مخلوط کن
[نساجی] ماشین تغذیه و مخلوط کن الیاف
[نساجی] ماشین مخلوط کنی الیاف در قسمت حلاجی و ریسندگی
[نساجی] مخلوط کننده - مخلوط کن

معنی کلمه BLENDER به انگلیسی

blender
• mixer, something which merges two substances
• a blender is a machine used in the kitchen for mixing liquids and soft foods together at high speed.

BLENDER را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
همزن آشپزخانه
Parham
مخلوط کن
Kiana
همزن
درست ترجمه کنید!
همزن می‌شود Mixer.
معنی Blender همان �مخلوط‌کن� است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blender
کلمه : blender
املای فارسی : بلندر
اشتباه تایپی : ذمثدیثق
عکس blender : در گوگل

آیا معنی BLENDER مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )