برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1361 100 1

BREW

/ˈbruː/ /bruː/

معنی: اختلاط، امیختن، دم کردن
معانی دیگر: (آبجو) خیساندن و جوشاندن و تخمیر کردن، (آبجو) به عمل آوردن، سرشتن، (چای و غیره) دم کردن، مشروب دم کرده یا تخمیر شده، روش تخمیر، میزان تولید در هر تخمیر، توطئه کردن، نقشه کشیدن، تبانی کردن، در شرف تکوین بودن (توفان یا دردسر و غیره)، بوسیله جوشاندن وتخمیر ابجوساختن

بررسی کلمه BREW

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: brews, brewing, brewed
(1) تعریف: to make (beer or ale) from malt and hops by a process of steeping, boiling, and fermenting.
مشابه: ferment

- Our company brews beer in an Old World process.
[ترجمه ترگمان] شرکت ما آبجو را در یک فرآیند قدیمی جهانی کشت
[ترجمه گوگل] شرکت ما آبجو را در یک فرآیند قدیمی جهان بکار می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to make (a beverage) by boiling or steeping ingredients.
مشابه: boil, percolate, steep

- I'll brew another a pot of coffee.
[ترجمه ترگمان] یه قوری دیگه قهوه درست می‌کنم
[ترجمه گوگل] من یک قوری قهوه دیگر را دم می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to develop or contrive (sometimes fol. by "up").
مترادف: concoct, contrive, cook up, devise, scheme
مشابه: arrange, hatch, plan, plot

- They brewed up a devious scheme.
[ترجمه ترگمان] نقشه devious رو عوض کردن
[ترجمه گ ...

واژه BREW در جمله های نمونه

1. last year's brew was better than this year's
آبجو تخمیر شده‌ی پارسالی از امسالی بهتر است.

2. As you brew, so must you drink.
[ترجمه ترگمان] همونطور که آبجو می‌خوری، پس باید مشروب بخوری
[ترجمه گوگل]همانطور که دم می کنید، باید بنوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'll get Venner to brew some tea.
[ترجمه ترگمان]میرم چای درست کنم
[ترجمه گوگل]من ونر را برای دمیدن چای آماده می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Come into the kitchen while I brew up.
[ترجمه ترگمان] وقتی که دارم آبجو می‌خورم، بیا تو آشپزخونه
[ترجمه گوگل]در حالی که من دمش را به آشپزخانه می گردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The brew tasted only remotely of beer.
[ترجمه ترگمان]کافه فقط از دور آبجو می‌خورد
[ترجمه گوگل]دم فقط از راه دور از آبجو لذت می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف BREW

اختلاط (اسم)
integration , synthesis , mix , brew , mixture , melange , intermixture , medley , conglomerate , welter , commixture , macedoine
امیختن (فعل)
incorporate , amalgamate , admix , mingle , mix , brew , knead , compound , synthesize , meddle , fuse , fuze , inosculate , interlard
دم کردن (فعل)
infuse , brew , stew , steepen

معنی عبارات مرتبط با BREW به فارسی

(مشروب به ویژه آبجو) خانگی، خانه ساخته، مشروبات خانگی مثل ابجو

مخفف BREW

عبارت کامل: Binary Run-time Environment for Wireless
موضوع: موبایل
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی سیم ) یک راه حل ایجادشده توسط Qualcomm برای دانلود کردن نرم افزارهای کوچک و محتوا به موبایل است. منحصرا در تلفن های CDMA یافت می شود. اجزای اصلی آن به کاربر امکان می دهد که نرم افزارهای کوچک را روی وسایل بی سیم مانند تلفن ها دانلود و اجرا کند. چنین نرم افزارهایی شامل بازی ها ، نرم افزار پی گیری هزینه یا ابزارهای نقشه برهم کنشی می باشد. این جزء BREW با J2ME رقابت می کند که یک تکنولوژی جاوا از Sun Microsystems است. بطور کلی ، BREW و جاوا سازگار نیستند.
زیر سیستم های BREW روی یک تلفن می توانند گرافیک و زنگ را نیز کنترل کنند. راه حل BREW همچنین شامل یک جزء سرور است که روی شبکه جا دارد. سرور BREW طرف شبکه دانلود های BREW را کنترل می کند که شامل صورتحساب است و همچنین می تواند برای محتوا و نرم افزارهای غیر BREW نیز بکار رفته و صورتحساب بدهد.

معنی BREW در دیکشنری تخصصی

[نساجی] تخمیر کردن - رقیق کردن - اختلاط

معنی کلمه BREW به انگلیسی

brew
• brewed beverage; cookery; type of strong drink
• stew, prepare; boil and ferment; be stewed or prepared, be boiled and fermented
• if an unpleasant situation is brewing, it is starting to develop.
• when you brew tea or coffee or when it brews, it is made by letting hot water absorb the flavour of tea leaves or ground coffee.
• a brew is a drink made by mixing something such as tea with hot water.
• when people brew beer, they make it.
craft brew
• craft beer, local beer, distinctly flavored beer brewed on a small scale and distributed only regionally
home brew
• home-brew is beer made in someone's home rather than in a brewery.

BREW را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
دم کردن چایی
مرجان میری لواسانی
در موردطوفان : به پا شدن ( طوفانی که به پا شده )
ebi
دَم‌آوری
Hatef
جوشونده
شهاب
دم کردن مثلا چای
فرانه
نوشیدنی دست ساز
هوشیار
در شرف وقوع بودن
رهگذر
دمنوش
سایه مهاجر
ترکیبی ساختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brew
کلمه : brew
املای فارسی : برو
اشتباه تایپی : ذقثص
عکس brew : در گوگل

آیا معنی BREW مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )