برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

Bad luck


بدبختی، بخت بد

واژه Bad luck در جمله های نمونه

1. Behind bad luck comes good luck.
[ترجمه ترگمان] پشت شانس بد شانس میاره
[ترجمه گوگل]پشت شانس می آید موفق باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bad luck always comes in threes.
[ترجمه ترگمان]شانس بد همیشه به سه سه
[ترجمه گوگل]خوشبختی همیشه در سه بازی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We lamented over our bad luck.
[ترجمه ترگمان]ما از بخت بد خود شکایت می‌کردیم
[ترجمه گوگل]ما از بدبختی ما ناراحت شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I always lose at cards, with my bad luck.
[ترجمه ترگمان]من همیشه کارت بازی رو از دست میدم با شانس بد خودم
[ترجمه گوگل]من همیشه کارت را از دست می دهم، و بد شانسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He ascribed his failure to bad luck.
...

معنی کلمه Bad luck به انگلیسی

bad luck
• absence of good fortune

Bad luck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بتول هاشمی
بد یمن ، بد شگون
نيلوفر
بد شانسي
جلال نجاریزدی
SYN
Hard luck
اه چه بد شانسی, اه چه بد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bad luck
کلمه : Bad luck
املای فارسی : بد لاک
اشتباه تایپی : ذشی معزن
عکس Bad luck : در گوگل

آیا معنی Bad luck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )