برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Be - supposed - to - do - sth

Be supposed to do sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
مهنازطاطایی
ملزم بودن به انجام کاری
Zeinab cheraghi7
مسئول انجام کاری بودن وآن راانجام دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Be supposed to do sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )