برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Best - of - all

Best of all

Best of all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح) بهتر و مهمتر از همه چیز.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best-of-all

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Best of all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )