برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

Bonanza

/bəˈnænzə/ /bəˈnænzə/

معنی: ثروت باد اورده، منبع عایدی مهم، رگه بزرگ طلا یا نقره
معانی دیگر: رونق، بهروزی، دستیابی ناگهانی به ثروت و موفقیت، (کان شناسی) رگه یا انباشته ای غنی از سنگ معدنی، رگه ی پربار

بررسی کلمه Bonanza

اسم ( noun )
(1) تعریف: a rich vein of valuable ore in a mine.

(2) تعریف: anything that brings great wealth and prosperity.

- The new product was a bonanza for the company.
[ترجمه ترگمان] محصول جدید برای شرکت bonanza بود
[ترجمه گوگل] محصول جدید این شرکت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Bonanza در جمله های نمونه

1. in the 1890's, colorado enjoyed a bonanza mining period
در دهه 1890 ایالت کلرادو دوره‌ی معدنی پر رونقی را می‌گذراند.

2. 2002 will be a bonanza year for the computer industry.
[ترجمه ترگمان]سال ۲۰۰۲ یک سال برای صنعت کامپیوتر خواهد بود
[ترجمه گوگل]سال 2002 سال خوبی برای صنعت کامپیوتر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The magazine will hold another fashion bonanza in the spring.
[ترجمه ترگمان]این مجله مد دیگری را در بهار برگزار خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این مجله یک بهاری دیگر را در بهار برگزار خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bargain hunters enjoyed a real bonanza today.
[ترجمه ترگمان]شکارچیان Bargain امروزه از a واقعی لذت می‌برند
[ترجمه گوگل]شکارچیان معامله امروز یک پادانا واقعی را دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A cash bonanza will be winging its way to the 600,000 members of the scheme.
[ترجمه ترگمان]یک bonanza نقدی راه خود را به ...

مترادف Bonanza

ثروت باد اورده (اسم)
bonanza , windfall
منبع عایدی مهم (اسم)
bonanza
رگه بزرگ طلا یا نقره (اسم)
bonanza

معنی Bonanza در دیکشنری تخصصی

bonanza
[نفت] رگه ی سرشار

معنی کلمه Bonanza به انگلیسی

bonanza
• something which brings rich rewards; rich mass of ore in a mine
• a bonanza is a time or situation when people suddenly become much richer.

Bonanza را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
موقعیت سودآور و آب و نان دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bonanza
کلمه : bonanza
املای فارسی : بننزا
اشتباه تایپی : ذخدشدظش
عکس bonanza : در گوگل

آیا معنی Bonanza مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )