برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1292 100 1

baboon

/bəˈbuːn/ /bəˈbuːn/

معنی: عنتر، شکل عجیب و غریب، یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه
معانی دیگر: زبان انگلیسی بد، انگلیسی دست و پا شکسته، (جانورشناسی) عنتر (جنس papio که بومی افریقا و عربستان است)، بوزینه، بابون، اشکال مضحک

بررسی کلمه baboon

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various large African and Arabian monkeys that live on the ground and have long doglike snouts.

واژه baboon در جمله های نمونه

1. So the baboon sat her on his lap and called her his poor little princess and other sickening stuff.
[ترجمه ترگمان]پس the او را روی زانوهایش می‌نشاند و او را شاهزاده کوچولوی بیچاره و دیگر sickening صدا می‌کرد
[ترجمه گوگل]بنابراین آواز خواندن او را در دامان خود نشاند و به نام او شاهزاده خانم فقیر و دیگر چیزهای مضر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was the wig, too, mixed yak and baboon hair and synthetic fibers.
[ترجمه ترگمان]در آنجا کلاه‌گیس نیز دیده می‌شد که موی آمیخته با baboon و الیاف مصنوعی را مخلوط کرده بود
[ترجمه گوگل]کلاه گیس نیز وجود دارد، مخلوط یوک و موز بابون و الیاف مصنوعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A baboon shrieked on the far side of the pavilion.
[ترجمه ترگمان]A در طرف دیگر شادروان جیغ کشید
[ترجمه گوگل]یک بابون در سمت چپ غرفه فریاد زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My mum shares a bedroom with old Billy Baboon, so I'm-certainly never going in there.
[ترجمه ترگمان]مامانم یه اتاق‌خواب با بیلی Baboon داره، بنابراین من هیچ وقت ...

مترادف baboon

عنتر (اسم)
beast , anthropoid , man-ape , baboon , pongo
شکل عجیب و غریب (اسم)
baboon
یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه (اسم)
baboon

معنی عبارات مرتبط با baboon به فارسی

رجوع شود به: hamadryad

معنی کلمه baboon به انگلیسی

baboon
• any of a number of large monkeys having large cheek pouches and a short tail (found in africa and arabia)
• a baboon is a type of monkey that has a pointed face, large teeth, and a long tail.

baboon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

💕fatemeh💕
نوعی میمون
❤️Setayesh❤️
عنتر،نوعي ميمون دم كوتاه قديمي
💖Kaniyan💖
میمون دم کوتاه قدیمی که نژاد عربستان را دارد
💖kaniyan💖
Alargemonkythat lives in africa
Ataie
نوعی میمون دم کوتاه
♡ yekta♡
نوعی میمون
Helena
A large monkey
Sana
نوعی میمون
kawsar
نوعی میمون که از شامپانزه‌ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند
shiva_sisi‌
نوعی میمون که از شامپانزه‌ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند
shiva_sisi‌
a large monkey that lives in Africa and South Asia
E.y
🐒 نوعی میمون🐒
A large monkey
maryam
A large monkey
mahdis
یک نوع میمون است
💜👌Mahshid💜👌
A monkey that is smaller than chimpanzees and hangs itself into a tree
Dr.soheil
A large monkey
ستایش
در کتاب کانون زبان میشه a larg monkey
رهامی‌ماکانی
نوعی میمون برزگ و خاص
ش85.74
A monkey that is smaller than chimpanzees and hangs itself into a tree
Maryam
A large monkey
نمیگم
یک نوع میمون
سارا
میمون
گوریل
بابون
Mankey

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی baboon
کلمه : baboon
املای فارسی : ببون
اشتباه تایپی : ذشذخخد
عکس baboon : در گوگل

آیا معنی baboon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )