برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bang one's head against a brick wall


نیروی خود را به هدر دادن و به جایی نرسیدن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سعیدی
آب در هاون کوبیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bang ones head against a brick wall
کلمه : bang one's head against a brick wall
املای فارسی : بنگ انئس حعیا اگینست ا بریکک وال
اشتباه تایپی : ذشدل خدث'س اثشی شلشهدسف ش ذقهزن صشمم
عکس bang one's head against a brick wall : در گوگل

آیا معنی bang one's head against a brick wall مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )