برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bang one's head against a wall


1- سرخود را به دیوار کوفتن، کار بیهوده کردن 2- بر آشفتن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bang ones head against a wall
کلمه : bang one's head against a wall
املای فارسی : بنگ انئس حعیا اگینست ا وال
اشتباه تایپی : ذشدل خدث'س اثشی شلشهدسف ش صشمم
عکس bang one's head against a wall : در گوگل

آیا معنی bang one's head against a wall مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )