برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

beach goers

beach goers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
ساحل گردان - کسانی که از ساحل بازدید می کنند.
پسوند goers برای افرادی به کار می رود که از جای خاصی بازدید می کنند Theatergoers - Beachgoers

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی beach goers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )