برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bear - no - relation - to

bear no relation to

bear no relation to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): نداشتن هیچ گونه ارتباط به ...

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bear no relation to

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bear no relation to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )