برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1344 100 1

beatification

/biˌætɪfɪˈkeɪʃn̩/ /biˌætɪfɪˈkeɪʃn̩/

معنی: سعادت جاودانی، عمل تبرک کردن
معانی دیگر: آمرزش، اسعاد، اموزش

بررسی کلمه beatification

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the Roman Catholic Church, the process of determining whether a deceased person should be declared to be in heaven and therefore deserving of special honor, or the final decision and declaration that this is so.

(2) تعریف: the act of making someone exceedingly happy or exalted, or the condition of being so.

واژه beatification در جمله های نمونه

1. Thousands attended the beatification of Juan Diego.
[ترجمه ترگمان]هزاران نفر در the خوان دیگو شرکت کردند
[ترجمه گوگل]هزاران نفر در خاندان خوان دیگو شرکت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Beatification is the penultimate step before canonisation.
[ترجمه ترگمان]Beatification آخرین گام قبل از canonisation است
[ترجمه گوگل]Beatification مرحله قدم قبل از قاجار شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pope Benedict pronounced the beatification formula and a large portrait of a smiling Pope John Paul II was unveiled, to the applause of the large crowd.
[ترجمه ترگمان]پاپ بندیکت، فرمول beatification را اعلام کرد و تصویر بزرگی از پاپ لبخند، جان پل دوم، برای تشویق جمعیت بزرگ رونمایی شد
[ترجمه گوگل]پاپ بندیکت بیان فرمول beatification و یک پرتره بزرگ از یک لبخند پاپ جان پل II دوم به افراطی جمعیت بزرگ ارائه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her beatification on Oct 19 is believed to be the fastest in the modern history of the Roman Catholic church.
...

مترادف beatification

سعادت جاودانی (اسم)
beatification , benison , beatitude
عمل تبرک کردن (اسم)
beatification

معنی کلمه beatification به انگلیسی

beatification
• glorification, sanctification; sanctification of a person who has died (catholic)

beatification را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اي جان عاشق ( مرواريددل)
جاودان ، سعادت
عليرضا كريمي وند
سعادت جاودانگي. بركت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beatification
کلمه : beatification
املای فارسی : بیتیفیکتین
اشتباه تایپی : ذثشفهبهزشفهخد
عکس beatification : در گوگل

آیا معنی beatification مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )