برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

becoming

/bɪˈkəmɪŋ/ /bɪˈkʌmɪŋ/

معنی: شایسته، مناسب، در خور، زیبنده، سازگار
معانی دیگر: جور، در حال ... شدن

بررسی کلمه becoming

صفت ( adjective )
(1) تعریف: pleasing or attractive.
مترادف: attractive, comely, handsome
متضاد: unbecoming
مشابه: cute, pretty

- He found their daughter very becoming and hoped to see her again.
[ترجمه ترگمان] دختر خود را بسیار دوست داشت و امیدوار بود که دوباره او را ببیند
[ترجمه گوگل] او دختر خود را بسیار تبدیل کرد و امیدوار بود دوباره او را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That dress looks like nothing on the hanger, but it is quite becoming on you.
[ترجمه ترگمان] این لباس به نظر هیچ ربطی به این لباس ندارد، اما کاملا به تو بستگی دارد
[ترجمه گوگل] این لباس به نظر می رسد هیچ چیز در آویز، اما آن را کاملا در حال تبدیل شدن به شما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: suitable or proper in behavior.
مترادف: befitting
متضاد: unbecoming, unbefitting

- He addresses his elders with a becoming deference.
[ترجمه ترگمان] او elders را با احترام بیشتری خطاب قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل] او به بزرگانش می گوید که در حال افتخار است
...

واژه becoming در جمله های نمونه

1. a becoming hat
کلاه زیبنده

2. behavior becoming of a gentleman
رفتار مناسب یک آقا

3. gambling is becoming a universal problem
قمار دارد یک مسئله‌ی جهانگیر می‌شود.

4. it is becoming increasingly apparent that she is ill
بیمار بودن او روز به روز بیشتر آشکار می‌شود.

5. australia is also becoming a melting pot
استرالیا نیز دارد تبدیل به یک کشور چند ملیتی می‌شود.

6. he is fast becoming a personage
او دارد به سرعت برای خودش رجلی می‌شود.

7. his idea of becoming a writer did not materialize
نقشه‌ی نویسنده شدن او تحقق نیافت.

8. plastics are gradually becoming rivals of metals
پلاستیک دارد کم‌کم رقیب فلز می‌شوند.

9. postal services are becoming increasingly deficient
خدمات پستی دارند بیش از پیش کاستین (عیب‌دار) می‌شوند.

10. the mountains were becoming foggier and more dreamy looking
کوه‌ها به تدریج مه‌آلودتر و مبهم‌تر می‌شدند.

11. your hopes of becoming rich are a mere delusion
آرزوی پولدار شدن تو چیزی جز خواب و خیال نیست.

12. finding a job is be ...

مترادف becoming

شایسته (صفت)
able , good , qualified , apt , fit , worthy , competent , proper , sufficient , suitable , meet , apropos , befitting , intrinsic , seemly , becoming , deserving , meritorious
مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
در خور (صفت)
appropriate , apt , fit , meet , proportionate , apposite , befitting , tailored , opportune , assorted , becoming , idoneous , congruous
زیبنده (صفت)
seemly , becoming
سازگار (صفت)
fit , suitable , compatible , correspondent , becoming , matchable , wholesome , salubrious

معنی کلمه becoming به انگلیسی

becoming
• appropriate, suitable, fitting, flattering
• be; turn into -; be worthy of -; be suitable
• process of coming into existence, process of changing into, developing
• a piece of clothing, a colour, or a hairstyle that is becoming makes the person who is wearing it look attractive; an old-fashioned word.
becoming a jew
• conversion to the jewish religion, adopting jewish ways
becoming a moslem
• conversion to the religion of islam, adopting muslim ways
becoming an orphan
• being left with no parents, losing one's parents
becoming bald
• losing one's hair
becoming blind
• losing one's ability to see, losing one's vision
becoming blurred
• becoming hazy, becoming out of focus, becoming unclear
becoming bourgeois
• becoming middle class, becoming conservative, becoming a property owner, becoming a capitalist
becoming clear
• grow clear
becoming cloudy
• growing overcast, gradually being covered with clouds
becoming curious
• becoming eager to know
becoming curly
• turning wavy, becoming curled, forming ringlets
becoming dazzled
• being impressed, being awed, being amazed, being astonished
becoming deaf
• losing one's ability to hear
becoming defiled
• becoming desecrated, being contaminated, being tainted
becoming desperate ...

becoming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرناز
تبدیل شدن
SuperSU
شدن
محدثه فرومدی
any process of change = thefreedictionary.com/becoming
(فرایند) تغییر، دگرگونی
negin.h
در حال تغییر

.We are always becoming
ما همش در حال تغییریم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی becoming
کلمه : becoming
املای فارسی : بکمینگ
اشتباه تایپی : ذثزخئهدل
عکس becoming : در گوگل

آیا معنی becoming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )