برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1329 100 1

binary synchronous protocol

معنی binary synchronous protocol در دیکشنری تخصصی

binary synchronous protocol
[کامپیوتر] پروتکل همزمانی باینری

binary synchronous protocol را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی binary synchronous protocol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )