برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bite - in - the - air

bite in the air

bite in the air را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
سوز داشتن هوا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bite in the air مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )