برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1279 100 1

blissful

/ˈblɪsfəl/ /ˈblɪsfəl/

معنی: سعادتمند، خوش

واژه blissful در جمله های نمونه

1. blissful ignorance
ناآگاهی از چیزهای ناخوشایند،جهل توام با شادکامی

2. the blissful days we spent together
ایام خوشی که با هم بودیم

3. We spent three blissful weeks away from work.
[ترجمه ترگمان]سه هفته رو از کار دور بودیم
[ترجمه گوگل]ما سه هفته سحر و جادو را از کار صرف کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We spent a blissful week together.
[ترجمه ترگمان]ما هفته خوبی رو با هم گذروندیم
[ترجمه گوگل]ما هفته ای باشکوه را با هم سپری کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We preferred to remain in blissful ignorance of what was going on .
[ترجمه ترگمان]ترجیح می‌دادیم که بی‌خبر از اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود، باقی بمانیم
[ترجمه گوگل]ما ترجیح دادیم که در جهل و ناتوانی در مورد آنچه اتفاق می افتد باقی بمانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She remained in blissful ignorance of these events.
...

مترادف blissful

سعادتمند (صفت)
happy , blissful
خوش (صفت)
good , pleasant , well , happy , pleasing , sweet , merry , delighted , cheerful , blissful , blithe , buxom , festal , jocund

معنی عبارات مرتبط با blissful به فارسی

ناآگاهی از چیزهای ناخوشایند، جهل توام با شادکامی

معنی کلمه blissful به انگلیسی

blissful
• happy, joyful
• a blissful time or state is a very happy one.

blissful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mousivand star
خوش سعادتمند
عليرضا كريمي وند
سعادت آور
Getting together is the beginning, with Blissful and progress and with Both breathing (fellow traveler)success
با هم بودن آغاز است، با هم ماندن سعادت آور و پيشرفت و با هم نفس شدن ( همسفر ) كاميابي .
It is a cohesive partnership
محسن❤️رضوي❤️ستاره
Happy blissful life
زندگيمي سعادتمند باشكوه
محسن❤️رضوي❤️ستاره
خوشبخت ، سعادتمند
سعادت زندگي شادترHappy blissful life
The happiness of light in your arms
خوشبختي نور در آغوش ( بازوي) تو
عماد
مترادف
pleasant, enjoyable, relaxing
دلپذیر، لذت بخش، آرامش بخش
خورشيدوند
سعادتمند
Being blissful
It means happiness of life with Einstein
خوشبختی
این به معنای شادی زندگی با انیشتین است
سیما
عطا کننده خوشبختی، عطا کننده سعادت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blissful
کلمه : Blissful
املای فارسی : بلیسفول
اشتباه تایپی : ذمهسسبعم
عکس Blissful : در گوگل

آیا معنی blissful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )