برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
blow - out - of - the - water

blow out of the water

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
مغلوب ساختن کسی یا چیزی، نابود کردن کسی یا چیزی، کنایه از نابود کردن یا پنبه کردن چیزی
افشین حاجی طرخانی
علاوه بر معنی بالا معنی زیر نیز می‌دهد:

to show that something is completely false or wrong
نشان دادن اینکه چیزی کاملاً نادرست است.

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blow-someone-something-out-of-the-water
ابوبکر
کوچک کردن چیزی در چشم(به چشم نیومدن)
پنبه کردن چیزی

چیزی که اهرام اینا در کنارش اهلا به چشم نیاد =Something that will blow this pyramid thing out of the water
ابوبکر
به چشم نیومدن (کنایه از ناچیز شدن یا کم اهمیت شدن چیزی)

چیزیکه اهرام در کنارش(مقابل اش) اصلا به چشم نمیاد = Something that will blow this pyramid thing out of the water

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی blow out of the water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )