برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

blurt out

blurt out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
نسنجیده حرف زدن، بی اختیار و بدون فکر گفتن
مهدی اشرفی
حرف را عوض کردن
سید محمود حسینی
از دهان پریدن،بی اختیار گفتن. نسنجیده گفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی blurt out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )