برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1325 100 1

buccal


وابسته به گونه های صورت، نزدیک به گونه ها، لپی، گونه ای، دهانی

بررسی کلمه buccal

صفت ( adjective )
مشتقات: buccally (adv.)
• : تعریف: of or pertaining to the mouth or cheeks.

- the buccal cavity
[ترجمه ترگمان] حفره buccal
[ترجمه گوگل] حفره باکال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه buccal در جمله های نمونه

1. Microscopic: The worms have large shallow buccal capsules which have up to 10 teeth at their base.
[ترجمه ترگمان]میکروسکوپی: کرم‌ها دارای capsules کم‌عمق shallow هستند که تا ۱۰ دندان در پایه خود دارند
[ترجمه گوگل]میکروسکوپ کرم ها دارای کپسول های بزرگ باکال کم عمق هستند که تا 10 دندان در پایه خود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The well developed buccal capsule of the adult parasite is prominent as is the bursa of the male.
[ترجمه ترگمان]کپسول بزرگ developed که انگل بالغ ساخته شده‌است، برجسته و برجسته جنس مذکر است
[ترجمه گوگل]کپسول باکال به خوبی از انگل بزرگسال برجسته است به عنوان Bursa مرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. MethodsThe sex chromatin in the cells of buccal mucous membrane of the 2 784 patients with mental disorders were examined by using a blinding and random way.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از یک روش کور کننده کور کننده، chromatin جنسی در سلول‌های غشا مخاطی [ ۲ ] ۷۸۴ - ۲ بیمار با اختلالات روانی مورد بررسی قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]روشها: کروماتین جنسی در سلول های مخاطی مخاطی 2 784 بیمار مبتلا به اختلالات روانی با استفاده از روش شفاف و تصادفی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی buccal در دیکشنری تخصصی

buccal
[دندانپزشکی] گونه ای، وابسته به گونه، به سطحی (از پنج سطح دندان) گفته می شود که در سمت گونه قرار دارد.
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که در سمت گونه قرار دارد

معنی کلمه buccal به انگلیسی

buccal
• pertaining to the cheek, pertaining to the sides of the mouth

buccal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی buccal
کلمه : buccal
املای فارسی : بوککل
اشتباه تایپی : ذعززشم
عکس buccal : در گوگل

آیا معنی buccal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )