برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1314 100 1

by means of

/baɪ minz ʌv/ /baɪ miːnz ɒv/

به تندی، با سرعت زیاد، با جهش و خیزش، توسط، به وسیله ی، از راه

بررسی کلمه by means of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: with the aid of; through the use of; through.

واژه by means of در جمله های نمونه

1. A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
[ترجمه ترگمان]یک پیستون متصل به شفت حرکت به وسیله یک میله اتصال
[ترجمه گوگل]یک پیستون با یک میله اتصال به یک شفت درایو می فرستد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. insects propagate themselves by means of eggs.
[ترجمه حسین] حشرات خود را با استفاده از تخم گذاری پخش میکنند
|
[ترجمه پارسا] حشرات، جمعیت خود را از طریق تخم ها تکثیر می کنند.
|
[ترجمه پارسا] حشرات ، جمعیت خود را از طریق تخم ها(تخم گذاری) تکثیر می کنند|
[ترجمه ترگمان]حشرات خودشان را با استفاده از تخم‌مرغ منتشر می‌کنند
[ترجمه گوگل]حشرات خود را با استفاده از تخم مرغ پخش می کنند
...

معنی by means of در دیکشنری تخصصی

by means of
[ریاضیات] به وسیله ی، به کمک

معنی کلمه by means of به انگلیسی

by means of
• via, by way of, by
by means of an abortion
• via a premature expulsion of the fetus
by means of chemotherapy
• via the use of chemical drug (medicine)
by means of diagrams
• with the help of an explanatory sketch or graph
by means of induction
• inspirationally

by means of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دختر شجاع
با کمک
Mahsa
به وسیله ی
Soroush
با بکار بردن
سانارا
به وسیله ی
Ftme
از طریقِ
اشکان
به وسیله
Sooroush
Because of
فاطمه
به وسیله
فاطمه
به وسیله
Soshina
به وسیله ی
یوسف صابری
از طریقِ
به وسیله
z
با استفاده از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by means of
کلمه : by means of
املای فارسی : با‌ مینس اوف
اشتباه تایپی : ذغ ئثشدس خب
عکس by means of : در گوگل

آیا معنی by means of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )